Πολιτική απορρήτου

Η Elmech Systems GP δίνει τη μέγιστη σημασία στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και έχει δεσμευτεί για διαρκή προστασία τους.

Ποιος είναι ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου;
Σκοπός της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου είναι να σας εξηγήσουμε με σαφήνεια πώς συλλέγουμε και πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την αλληλεπίδρασή σας μαζί μας, καθώς και ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποια είναι η Elmech Systems GP;
Η «Elmech Systems GP» είναι μια Εταιρεια (αρ. μητρώου εταιρείας στην Ελλάδα ), η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της άντλησης και της πυρόσβεσης με τα αντλητικά συστήματα της hydroo καθώς και στην ενέργεια.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Elmech Systems GP;
Για κάθε απορία σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω:

 • Ηλεκτρονικής Φόρμας
 • email: gdpr@elmechsystems.gr
 • ταχυδρομικά: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Elmech Systems GP, Λεωφόρος Μαραθώνος 171, Νέα Μάκρη, Τ.Κ.: 190-05, Ελλάδα (GR), ή
 • Τηλεφωνικός: 2294092676 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 8 πμ έως 4 μμ)
 • Τηλεομοιότυπο (ΦΑΧ):2294092870 [υπόψιν: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων].
 • Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγει η Elmech Systems GP
  Η Elmech Systems GP συλλέγει μόνο βασικές προσωπικές πληροφορίες για εσάς (όπως όνομα, email και βασικά στοιχεία επικοινωνίας – καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που επιλέγετε να παρέχετε), και μόνο με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Πληροφορίες που παρέχετε εσείς οι ίδιοι μέσω του ιστότοπου, γραπτώς, τηλεφωνικά, στις εκδηλώσεις μας, ή με άλλους τρόπους, ή
 • Πληροφορίες που συγκεντρώνουμε κατά την αλληλεπίδρασή σας με τους ιστότοπους ή/και με τις υπηρεσίες μας.
 • Δεν πρόκειται να ζητήσουμε, και δεν έχουμε σκοπό να συλλέξουμε, καμία ευαίσθητη προσωπική σας πληροφορία.

  Γιατί συλλέγει προσωπικές πληροφορίες η Elmech Systems GP
  Η Elmech Systems GP πρέπει να γνωρίζει βασικές προσωπικές πληροφορίες για να απαντά στα αιτήματά σας και να σας παρέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας (όπως ενημερωτικά δελτία, ειδήσεις για επιχειρηματικούς κλάδους, πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς κ.λπ.), τις οποίες είτε έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε είτε σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες της Elmech Systems GP που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για κανένα άλλο σκοπό.

  Η Elmech Systems GP συλλέγει πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους μέσω των cookies. Αυτό γίνεται για να προσαρμόζουμε και να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας και, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες και τα δεδομένα χρήσης άλλων χρηστών, για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο, τον σχεδιασμό και την απόδοση των ιστότοπων. Περισσότερες πληροφορίες στην Πολιτική χρήσης cookies.

  Πώς προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;
  Η Elmech Systems GP δεσμεύεται ότι θα διατηρεί ασφαλείς τις προσωπικές σας πληροφορίες με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και ότι δεν θα αποκαλύψει προσωπικές σας πληροφορίες σε κανέναν εκτός του ομίλου, ούτε και σε κανένα πρόσωπο ή οντότητα εκτός του Ελλάδας ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) είναι αναγκαίο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, και (ii) εφόσον έχουμε βεβαιωθεί ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω πληροφορίες θα συνεχίσουν να διατηρούνται και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα δήλωση και σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ 2016/679).

  Για τη λειτουργία των ιστότοπων χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών, π.χ., για τη φιλοξενία των ιστότοπων και τη διαχείριση ερωτημάτων. Ορισμένοι από αυτούς τους παρόχους θα επεξεργαστούν τις προσωπικές σας πληροφορίες στο πλαίσιο των υπηρεσιών που μας παρέχουν. Δεσμευόμαστε ότι θα διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών θα συμμορφώνονται επίσης με τους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

  Για πόσο διάστημα διατηρεί η Elmech Systems GP τις προσωπικές πληροφορίες;
  Η Elmech Systems GP θα διατηρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για διάστημα όχι μεγαλύτερο από το εύλογα απαιτούμενο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερο διάστημα από τη νομοθεσία.

  Ποια είναι τα νόμιμα δικαιώματά σας;
  Έχετε διάφορα νόμιμα δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως:

  • δικαίωμα πρόσβασης και αντιγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών,
  • δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή ελλιπών προσωπικών πληροφοριών,
  • δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών,
  • δικαίωμα να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών από την Elmech Systems GP
  • δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση για επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών (καθώς και δικαίωμα να εξαιρεθείτε ή να διαγραφείτε από λίστες επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή, είτε επικοινωνώντας μαζί μας στις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα που παρέχονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, είτε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Διαγραφή» στα email που λαμβάνετε από εμάς).

  Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά σας. Θα απαντήσουμε σε κάθε δικαίωμα που θα ασκήσετε εντός ενός μήνα από τη λήψη του αιτήματος, εκτός εάν πρόκειται για σύνθετο αίτημα ή αφορά σημαντικό όγκο δεδομένων, οπότε θα απαντήσουμε εντός τριών μηνών.

  Τι γίνεται όταν επισκέπτομαι τα γραφεία της Elmech Systems GP;
  Κατά την επίσκεψή σας στα γραφεία μας ενδέχεται να ζητήσουμε μόνο βασικές προσωπικές πληροφορίες για το άτομό σας (όπως περιγράφεται παραπάνω στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου) και αποκλειστικά για την ασφάλεια και την προστασία των εγκαταστάσεων. Μπορεί να σας ζητηθεί να δηλώσετε το όνομά σας κατά την είσοδο και την έξοδο από τα γραφεία μας και μπορεί να σας δοθεί να φορέσετε κάρτα επισκέπτη στη διάρκεια της επίσκεψης. Εάν λειτουργεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) στα γραφεία μας, χρησιμοποιείται για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

  Πώς μπορείτε να υποβάλλετε ενστάσεις;
  Αν έχετε κάποια ένσταση για τον τρόπο που έχει χειριστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες η Elmech Systems GP, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Elmech Systems GP, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

  Έχετε νόμιμο δικαίωμα να υποβάλλετε ενστάσεις σε εποπτική αρχή. Για την Elmech Systems GP, η αρμόδια εποπτική αρχή είναι το γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών στο Αθηνα – για υποβολή ενστάσεων ή αναφορά παραπόνων, επισκεφτείτε: http://).

  Η Δήλωση Απορρήτου της Elmech Systems GP θα ενημερώνεται;
  Η Elmech Systems GP μπορεί περιοδικά να αλλάζει το περιεχόμενο της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου χωρίς υποχρέωση να σας έχει ενημερώσει προηγουμένως. Θα πρέπει περιοδικά να ελέγχετε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, για να είστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε το τρέχον περιεχόμενο, που θα ισχύει κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους. Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαίου 2019.