Πλήρως αυτόματα αντλητικά συγκροτήματα εφαρμογών πυρόσβεσης σχεδιασμένα & προσαρμοσμένα στις τεχνητές απαιτήσεις κάθε εφαρμογής, για εμπορικά κτίρια, κτίρια γραφείων, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, συγκροτήματα κατοικιών κτλ.

Αντλητικά Συγκροτήματα Πυρόσβεσης

Αντλητικά συγκροτήματα εφαρμογών πυρόσβεσης μόνιμης εγκατάστασης, ηλεκτροκίνητης, πετρελαιοκίνητης και jockey αντλίας ή άλλου συνδυασμού αντλιών, πλήρως συναρμολογημένα σύμφωνα με τους κανονισμούς του Τ.Ε.Ε και της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Κατόπιν ζήτησης διατίθονται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12845, NFPA 20 UL/FM κλπ.